เมนูสำหรับ Mobileโปรแกรมคิดค่าน้ำ กปภ.

โปรแกรมคำนวณค่าน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค

โปรแกรมคำนวณค่าน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค

  • นิ้ว
  • ลูกบาศก์เมตร
หมายเหตุ : โปรแกรมคำนวณค่าน้ำประปานี้ เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น [ดูอัตราค่าน้ำประกอบ]
สามารถตรวจสอบค่าน้ำได้ที่ ระบบตรวจสอบค่าน้ำ
ปรับปรุงโปรแกรม ณ กรกฎาคม 2558
Up To Top