วิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers delight with water quality and excellence services)"


รายละเอียดเรื่องร้องเรียนผ่าน Website กปภ. ลำดับที่ PR 32906
ร้องเรียนถึง : ผู้ว่าการ
เรื่องที่ร้องเรียน : 1 : [น้ำไหลอ่อน/ไม่ไหล/ไหลบางช่วงเวลา]
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา
ประเภทผู้ร้องเรียน : บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ร้องเรียน : นารีรัตน์ เพศ: หญิง   อายุ:34 ปี อาชีพ : รับจ้าง
ที่อยู่ผู้ร้องเรียน : ตำบล สัตหีบ   อำเภอ สัตหีบ   จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
วันที่ร้องเรียน : วันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 09:43:46 น.
หัวข้อร้องเรียน : น้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหลเลย และไหลเฉพาะตอนกลางคืน
รายละเอียดข้อร้องเรียน
     ไม่เข้าใจปัญหาของประปาค่ะ  เห็นว่าน้ำไม่ไหลเพราะกำลังการผลิตไม่พอต่อจำนวนผู้ใช้น้ำ  กำลังขอขยายโรงกรองเพิ่ม แล้วทำไมกปภ.ไม่อนุมัติซะทีล่ะคะ
ทุกวันนี้ถ้าโชคดี น้ำก็จะไหลตอนกลางคืน ต้องคอยตื่นมารองน้ำเอา ท่านเคยตื่นมารองน้ำประปาไว้ใช้ตอนกลางคืนไหมคะ มันควรจะเป็นเวลานอนไม่ใช่หรือ ถ้ามันมีวิธีแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มโรงกรองน้ำ ทำไมปัญหามันถึงไม่จบซักที ประชาชนเดือนร้อนท่านทั้งหลายมัวแต่พิจารณาอะไรกันอยู่
      ต้องซื้อน้ำเอกชนทุกอาทิตย์  บิลค่าน้ำประปาก็ยังต้องจ่ายทุกเดือน โทร คอลเซ็นเตอร์ร้องเรียน ก็ได้รับคำตอบว่าให้ขอน้ำจากเทศบาลฟรี..มาบรรเทาความเดือดร้อนได้นะคะ บ้านก็ติดกับเทศบาลแค่นี้ บ้านไม่มีน้ำประปาแต่ทำไมเทศบาลสามารถมีน้ำประปามาแจกฟรีได้คะ  ( อ้อ และขอประทานโทษ มันใช่วิธีแก้ปัญหาหรือคะ )  
      ทราบมาว่าประปาต้องเร่งกำลังการผลิตให้พอต่อผู้ใช้น้ำ เมื่อเร่งกำลัง น่าจะเป็นผลทำให้น้ำประปาไม่ได้คุณภาพหรือเปล่า ทั้งสี และกลิ่น ถึงผิดปกติ  แบบที่หลาย ๆ กระทู้้ร้องเรียนอยู่
     
     
สิ่งที่ต้องการให้ กปภ. ดำเนินการแก้ไข
1. พิจารณาโครงการเพิ่มโรงกรองน้ำใหม่เสียที  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
2. เปลี่ยนจากคำตอบที่ว่า \'\' กปภ. ได้ส่งเรื่องให้ กปภ. ส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ดำเนินการแก้ไขแล้ว \'\'  เป็นคำตอบที่ดูแล้วเป็นรูปธรรมมากกว่านี้จะได้ไหมคะ
สิ่งที่ กปภ. ได้ดำเนินการแก้ไข
เรียน ผู้ร้องเรียนลำดับที่ PR 32906

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว และจะได้ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง (การประปาสัตหีบ) ให้รีบดำเนินการแก้ไขให้ท่านต่อไป ทั้งนี้ กปภ.สาขาพัทยา (พ.) ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และผลการแก้ไขมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ การประปาสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๔๓๘๗๑๔-๖
ชื่อผู้ตอบ : งานลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่ง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ตอบข้อร้องเรียน : วันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 10:19:07 น.

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณารอติดตามการแก้ไขปัญหาข้อนี้ต่อไป
"ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด"