วิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers delight with water quality and excellence services)"


รายละเอียดเรื่องร้องเรียนผ่าน Website กปภ. ลำดับที่ PR 34403
ร้องเรียนถึง : ผู้ว่าการ
เรื่องที่ร้องเรียน : 1 : [น้ำไหลอ่อน/ไม่ไหล/ไหลบางช่วงเวลา]
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภทผู้ร้องเรียน : ผู้ใช้น้ำ
ชื่อผู้ร้องเรียน : ชฎาพร เพศ: หญิง   อายุ:29 ปี อาชีพ : พนักงานบริษัท
ที่อยู่ผู้ร้องเรียน : ตำบล ชะำอำ   อำเภอ ชะอำ   จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120
Email : chadaporn_jam@hotmail.com
วันที่ร้องเรียน : วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 17:30:11 น.
หัวข้อร้องเรียน : น้ำประปาไม่ไหล ไหลน้อย ที่ อ.ชะอำ เป็นเวลานานกว่า 10 ปี
รายละเอียดข้อร้องเรียน
เรียน การประปาส่วนภูมิภาค

ดิฉัน นางสาวชฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ ขอร้องเรียน การทำงานของการประปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ที่มีปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 10 ปี
การประปาไม่จ่ายน้ำให้ ชาวบ้าน ในเขตที่รับผิดชอบ มาเป็นเวลานาน ทุกวันนี้ต้องซื้อน้ำใช้ บ้านขอดิฉันอยู่ในเขตรับผิดชอบก็จริง แต่ไกลจากตัวอำเภอชะอำ 10 กิโลเมตร ปัญหาที่จะร้องเรียนคือ
-น้ำประปาในเขตอื่นๆ ไหลตามปรกติ โดยเฉพาะน้ำประปาที่เป็นฝั่งของโรงแรม คอนโดมิเนียม หรือ แหล่งการค้าใหญ่ๆ เช่น ซานโตรีนี  ,Fly now ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันไม่เคยมีปัญหา ในตัวเมืองไม่เคยมีปัญหา แต่ ในฝั่งชาวบ้าน เช่น หมู่บ้านชัยมงคล หมู่บ้านในเขตถนนสามพระยา ห้วยทรายใต้ เป็นต้น ซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาค สามารถตรวจสอบจากชาวบ้านในพื้นที่เพื่อหาความจริงได้
-น้ำประปาฝั่งที่เป็นของชาวบ้านน้ำไม่ไหล เคยมากสุดเป็น สัปดาห์ ซึ่งเป็นเวลานานมาก   ถ้าน้ำไหลก็ไม่เป็นเวลา ชาวบ้านเดือดร้อน ต้องซื้อถังเก็บน้ำ และซื้อน้ำมาใส่ถังเก็บไว้ใช้งาน  
ร้องเรียนประปาชะอำไปหลายครั้งมาก แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข และไม่เคยได้รับการเหลียวแล แม้จาก นายกบริหารส่วนตำบลชะอำ ก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้
สิ่งที่ต้องการให้ กปภ. ดำเนินการแก้ไข
อยากให้ลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่าง ชาวบ้านกับ ธุรกิจโรงแรม หรือ ธุรกิจใหญ่ๆ ที่มีเงินทุนมหาศาล เพราะน้ำเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ อยากให้ทางประปาชะอำ เห็นใจชาวบ้านตาดำๆที่เดือนร้อน อยากให้ลองนึกว่า ถ้าบ้านของเจ้าหน้าที่ประปาชะอำไม่มีน้ำบ้าง คงจะเดือดร้อนไม่แพ้กับเรา

อยากให้ทาง  การประปานครหลวง ช่วยเร่งดำเนินการ เพราะคือหน้าตาและชื่อเสียงของการประปาเอง อ.ชะอำ เป็นแหล่งเที่ยว แต่ชาวบ้านในพื้นที่กลับเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้

หากยังไม่ได้รับการแก้ไข ทางเรา จะขอร้องเรียนกับสื่อมวลชน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ
สิ่งที่ กปภ. ได้ดำเนินการแก้ไข
เรียน ผู้ร้องเรียนลำดับที่ PR 34403
         การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่าบริเวณที่ร้องเรียนดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ การประปาส่วนภูมิภาค  จึงขอแนะนำให้ท่านผู้ร้องเรียนติดต่อไป สนง.เทศบาลเมืองชะอำ เบอร์โทรศัพท์ 0-3247-0177 และ 0-3247-1646
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ชื่อผู้ตอบ : งานลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่ง : กองระบบจำหน่าย
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
วันที่ตอบข้อร้องเรียน : วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:06:02 น.

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณารอติดตามการแก้ไขปัญหาข้อนี้ต่อไป
"ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด"