วิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers delight with water quality and excellence services)"


รายละเอียดเรื่องร้องเรียนผ่าน Website กปภ. ลำดับที่ PR 37649
ร้องเรียนถึง : ผู้ว่าการ
เรื่องที่ร้องเรียน : 1 : [น้ำไม่สะอาด ขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น]
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภทผู้ร้องเรียน : บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ร้องเรียน : ชัยภรณ์ เพศ: หญิง   อายุ:49 ปี อาชีพ : รับราชการ
ที่อยู่ผู้ร้องเรียน : ตำบล หนองโก   อำเภอ กระนวน   จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170
วันที่ร้องเรียน : วันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 14:24:29 น.
หัวข้อร้องเรียน : เหตุใดน้ำประปาที่กระนวนจึงมีปัญหามาก และเมื่อใดจะได้รับการแก้ไขคะ
รายละเอียดข้อร้องเรียน
ตามที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำประปาของการประปากระนวนจำนวนมาก เช่นตามคำร้องเรียนเลขที่ 37619/36776/36669/36397/35332 ฯลฯ ปัจจุบันปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย เท่าที่สอบถามพนักงานการประปากระนวนมักจะให้คำตอบว่า \\\\\"เนื่องจากหน่วยเหนือมีคำสั่งให้มีการขยายเขตการบริการของการประปากระนวนออกไปให้พื้นที่ที่อยู่รอบนอกๆ ออกไป เพื่อให้มีผู้ใช้น้ำมากขึ้น แต่ไม่ได้มีการจัดงบประมาณหาแหล่งน้ำมาให้ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขาดน้ำเป็นเวลา 5 เดือนในปีนี้ขึ้น อยากให้ชาวบ้านมีการร้องเรียนมากๆ ยิ่งประท้วงบ่อยๆยิ่งดีการประปาส่วนกลางจะได้เห็นความสำคัญของปัญหาและจัดงบมาให้\\\\\" และจากการตอบคำร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประปากระนวน ก็มีเพียงคำตอบว่ารับเรื่องไว้และจะประสานงาน แต่ก็ไม่ได้มีการติดตามแก้ไขปัญหาเลย ตอนน้ำน้อยก็บอกน้ำไม่มี(มีอะไรให้ใช้ก็ใช้ๆ ไปก่อนนะ ดีกว่าไม่มีน้ำใช้เลย) แต่ตอนนี้น้ำเต็มสระน้ำก็ยังเหม็นเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะโทษว่าเป็นจากฝนตกจึงได้ชะเอาดินตะกอนลงไปในน้ำหรือท่อส่งน้ำตัน มีตะกอนตกค้างเป็นจำนวนมากเป็นสูตรการตอบเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า อยากให้การประปาส่วนกลางลงมาตรวจสอบแก้ไขปัญหาของชาวกระนวนจริงๆจังๆเสียที รอบที่แล้วที่มาตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 ก.ค.56 ก่อนวันที่มีการประท้วง เห็นทางการประปากระนวนก็รู้ล่วงหน้าว่าการประปาส่วนกลางจะมา ตอนเช้าระดมทำความสะอาดกันใหญ่ แถมมีการขนถุงใส่สารเคมีเป็นกระสอบเข้ามาไว้ในโรงกรองน้ำตรงที่ชาวบ้านเอารถมาใส่น้ำทั้งๆที่แต่ก่อนไม่เคยเห็นทำงานกันขันแข็งอย่างนี้ โรยผักชีให้เห็นกันจะจะ อุตส่าห์เสียเวลามาตรวจไม่รู้ได้ข้อมูลอะไรไปบ้าง
สิ่งที่ต้องการให้ กปภ. ดำเนินการแก้ไข
อยากให้การประปาส่วนกลางดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ตรวจสอบข้อมูลการร้องเีรียนที่เกี่ยวข้องกับการประปากระนวน เพื่อทราบสภาพปัญหาที่แท้จริงที่ชาวบ้านเผชิญอยู่ และดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเสียที
2.จัดผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแก้ไขคุณภาพน้ำและผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสอบมาประจำที่การประปากระนวนสักระยะเวลาหนึ่งเช่น 1 เดือน  เพื่อเรียนรู้รับทราบปัญหาและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำที่ถูกต้องและยั่งยืนเพื่อใ้ห้ชาวกระนวนมีโอกาสได้ใช้น้ำที่เรียกว่าน้ำประปา อย่างที่ท่านได้ให้คำนิยามเรื่องคุณภาพไว้ การที่ท่านมาตรวจและแจ้งล่วงหน้าท่านก็จะเห็นสิ่งที่การประปากระนวนอยากให้ท่านเห็น แต่ท่านจะไม่ได้ข้อเท็จจริงอย่างที่ชาวบ้านประสบอยู่
3.อยากให้มีการตรวจคุณภาพน้ำก่อนส่งให้ชาวบ้านอุปโภคบริโภค เพราะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของชาวบ้านโดยตรง สงสารเด็กตาดำๆ ที่ต้องทนใช้น้ำประปาที่ไม่มีคุณภาพบ้าง หากเป็นญาติหรือครอบครัวของท่านต้องตกอยู่ในสภาพอย่างที่กระนวนเป็นอยู่จะทำอย่างไร

สิ่งที่ กปภ. ได้ดำเนินการแก้ไข ลำดับที่ 1
เรื่อง  ชี้แจงข้อร้องเรียน (เบื้องต้น)
เรียน  คุณชัยภรณ์ ฯ  ผู้ร้องเรียน  ลำดับที่ PR 37649

         ตามที่ท่านได้ร้องเรียนผ่าน website ของ การประปาส่วนภูมิภาค  ลำดับที่ PR 37649  กรณีได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก  ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำประปายังไม่ได้รับการแก้ไข ก่อนนี้น้ำไม่ไหล และตอนนี้น้ำมีกลิ่นเหม็น / ขอตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไปด้วย  ในเขตพื้นที่บริการจ่ายน้ำของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว  จักได้ประสานไปยัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาที่เป็นอยู่  รวมทั้งพิจารณาดำเนินการ/ ปรับปรุง/ แก้ไข เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวข้างต้น  ผลเป็นประการใด จักได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นลำดับต่อไป

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  พร้อมนี้ การประปาส่วนภูมิภาค โดย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ชื่อผู้ตอบ : งานลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่ง : กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๖
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ตอบข้อร้องเรียน : วันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 15:05:13 น.
สิ่งที่ กปภ. ได้ดำเนินการแก้ไข ลำดับสุดท้าย
เรื่อง  ชี้แจงข้อร้องเรียน (เพิ่มเติม)
เรียน  คุณชัยภรณ์ ฯ  ผู้ร้องเรียน  ลำดับที่ PR 37649

        ตามที่ท่านได้ร้องเรียนผ่าน website ของ การประปาส่วนภูมิภาค  ลำดับที่ PR 37649  กรณีได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก  ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำประปายังไม่ได้รับการแก้ไข ก่อนนี้น้ำไม่ไหล และตอนนี้น้ำมีกลิ่นเหม็น / ขอตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไปด้วย  ในเขตพื้นที่บริการจ่ายน้ำของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน  นั้น  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ได้ประสานไปยัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาที่เป็นอยู่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ได้รับการชี้แจงว่า  จากสภาพปัญหากรณีคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.สาขากระนวน มีกลิ่นเหม็นรุนแรง  ซึ่งมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากปัญหาวัชพืชในแหล่งน้ำดิบ (อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่) เกิดการเน่าเสีย จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบที่ใช้สำหรับการผลิตน้ำประปา นั้น  สำหรับปัญหาดังกล่าว กปภ. มิได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาข้างต้นแล้ว โดยดำเนินการ ดังนี้ .-
         1. ยกระดับท่อทางดูด เพื่อใช้น้ำดิบในระดับผิวน้ำ ที่คุณภาพดีกว่าในการผลิต
         2. ดำเนินการเปิดล้างระบายตะกอนภายในเส้นท่อ (Blow off) ผ่านหัวแกะดับเพลิงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
         3. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการล้าง ทำความสะอาด ระบบกรองน้ำของโรงกรองน้ำทั้ง 2 แห่ง
         ทั้งนี้ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบัน คุณภาพน้ำประปาเริ่มดีขึ้น  โดยมีกลิ่นเหม็นลดลง  ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในสัปดาห์หน้า  อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้น้ำพบว่า น้ำประปาในบริเวณที่พักอาศัยของท่าน ยังคงประสบกับปัญหาน้ำมีกลิ่นและสีที่ไม่เป็นปกติ  ขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลปัญหามายังหน่วยงาน กปภ.สาขากระนวน  ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4325 1397  ทั้งนี้ เมื่อได้รับการประสานงานและแจ้งข้อมูลแล้ว  กปภ.สาขากระนวน จักส่งเจ้าหน้าที่ฯ ไปดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้แก่ท่านโดยทันที

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเป็นข้อมูล  พร้อมนี้ การประปาส่วนภูมิภาค โดย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ชื่อผู้ตอบ : งานลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่ง : กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๖
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ตอบข้อร้องเรียน : วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 11:27:40 น.

เจ้าหน้าที่ยุติการตอบปัญหาข้อร้องเรียนนี้แล้ว
"ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด"