แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก Website กปภ. ของลูกจ้างทั่วประเทศ (เฉพาะลูกจ้างเท่านั้น)
ถ้าเป็นพนักงานโปรดลงทะเบียนที่นี่ Click Here
มีปัญหาการลงทะเบียน ติดต่อสอบถามได้ที่ webmaster@pwa.co.th
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาไทย
กรุณาระมัดระวังในการกรอก ชื่อ, นามสกุล และรหัสบัตรประชาชน สำนักงานประปาที่คุณอยู่

กรุณากรอก ช่องที่เป็น * ให้ครบทุกช่อง
หากลงทะเบียนไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบตัวหนังสือสีแดง ว่าเกิดปัญหาอะไร ให้แก้ไขตามนั้น

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 
รหัสพนักงาน : โปรแกรมจะเป็นผู้กำหนด
หลังลงทะเบียนเสร็จ
รหัสผ่าน :  * [ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร]  
ยืนยันรหัสผ่าน :  * [ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร]  
 :  
ชื่อ :  * 
นามสกุล :  * 
เลขบัตรประชาชน :  * 
วันเกิด : * 
Email :  *  ส่งรหัสผ่านกลับทาง Email ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน
ภาค :  *  
เขต :  *  
สำนักงานที่คุณอยู่ :  *