ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว    เนื่องจาก กปภ.สาขาลำพูนได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ที่ยังมีการใช้น้ำประปาผลิตจากบ่อบาดาล บริเวณ กปภ.สาขาลำพูน_2/4/61

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจาก กปภ.สาขาลำพูนได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ที่ยังมีการใช้น้ำประปาผลิตจากบ่อบาดาล บริเวณ กปภ.สาขาลำพูน_2/4/61

02 เมษายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน