ข่าวสมัครงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวสมัครงาน

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

กปภ.สาขาเขมราฐร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดช - 29 ธันวาคม 2560กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมBig Cleaning Day เดือน ธันวาคม 2560 - 29 ธันวาคม 2560กปภ.สาขาลำปลายมาศ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2560 - 21 ธันวาคม 2560กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดยโสธร - 21 ธันวาคม 2560กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561พื้นที่ตำบลชุมแสง - 21 ธันวาคม 2560กปภ.สาขาเลิงนกทาออกบริการโครงการเติมใจให้กันในเขตพื้นที่แม่ขายอำเภอเลิงนกทาและหน่วยบริการกุดชุม - 21 ธันวาคม 2560กปภ.สาขาสุรินทร์โครงการ เสาหลัก...เมืองสุรินทร์ ประจำปี 2560 - 21 ธันวาคม 2560กปภ.สาขารัตนบุรี มอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. และ ร่วมพิธีเปิด ตลาดประชารัฐฮักสนม - 21 ธันวาคม 2560กปภ.สาขาบุรีรัมย์ดำเนินการตามแผน โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ - 21 ธันวาคม 2560กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เดือนธันวาคม 2560 - 21 ธันวาคม 2560
เลื่อนขึ้นข้างบน