ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน ตุลาคม 2558

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 ครั้งที่ 2/2558 - 28 ตุลาคม 2558 ขอแสดงความยินดีแด่อธิบดีกรมอนามัยท่านใหม่ - 28 ตุลาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค - 27 ตุลาคม 2558 กปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งปีหน้า - 22 ตุลาคม 2558 กปภ. และ บริษัท NOXKOREA สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกันสำรวจพื้นที่ติดตั้งโรงกรองน้ำ ด้วยเทคโนโลยี Ultra High Rate ที่สถานีผลิตน้ำไพรสะเดา กปภ.สาขาปากท่อ จังหวัดราชบุรี - 21 ตุลาคม 2558 กปภ. ทุ่มงบกว่า 259 ล้านบาท เร่งปรับปรุงระบบประปา บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่ อ.ธัญบุรี - 20 ตุลาคม 2558 กปภ.จัดพิธีมอบรางวัลแนวคิดและนวัตกรรมประหยัดน้ำ - 14 ตุลาคม 2558 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายในของ กปภ. - 12 ตุลาคม 2558 กปภ.ทุ่มงบกว่า 3,300 ล้านบาท เตรียมพร้อมการขยายตัวในพื้นที่ภาคตะวันออก - 09 ตุลาคม 2558 กปภ. นำส่งรายได้ครึ่งปีเข้ารัฐกว่าพันล้านบาท - 05 ตุลาคม 2558 กปภ.เดินหน้าปรับปรุงขยายประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม - 05 ตุลาคม 2558 แสดงมุทิตาจิตกรรมการตรวจสอบของ กปภ. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 - 01 ตุลาคม 2558

ประจำเดือน กันยายน 2558

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 - 16 กันยายน 2558 กปภ. แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบที่สอบได้ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) - 16 กันยายน 2558 กปภ. ต่อยอดความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อการบริการน้ำประปาที่เป็นเลิศ - 30 กันยายน 2558 กปภ. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) - 26 กันยายน 2558 กปภ. ขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2558 ปวงชนสุขถ้วนหน้า - 25 กันยายน 2558 กปภ.ประกาศชื่อผู้คว้ารางวัลแนวคิดและนวัตกรรมประหยัดน้ำ - 25 กันยายน 2558 กปภ. เร่งซ่อมท่อ แจกน้ำดื่มช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากพายุหว่ามก๋อ - 23 กันยายน 2558 กปภ.ตอกย้ำมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่ จ.ลพบุรี - 23 กันยายน 2558 กปภ. สานต่อน้ำประปาดื่มได้ สร้างรอยยิ้มให้ชาวมุกดาหาร - 22 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร 4 สังกัด กปภ.ข.4 - 22 กันยายน 2558 กปภ.สาขาพัทยาและสาขาบ้านฉาง ยืนยันจ่ายน้ำได้ตามปกติ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง - 17 กันยายน 2558 กปภ.สวนผึ้ง เดินหน้าประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ - 16 กันยายน 2558 กปภ.จับมือ JICA และ SAITAMA พร้อมยกระดับองค์กรสู่สากล - 14 กันยายน 2558 กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน - 11 กันยายน 2558 กปภ.สาขาสกลนคร เปิด Lab Cluster พร้อมคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานสากล - 10 กันยายน 2558 กปภ.สาขาเชียงใหม่ คว้ารางวัล Thailand PES Award 2015 - 08 กันยายน 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร 4 สังกัด กปภ.ข.4 - 07 กันยายน 2558
เลื่อนขึ้นข้างบน