ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน มกราคม 2559

มหาดไทยเร่งพัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานไฟฟ้า – ประปา มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี 2559 ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข” - 22 มกราคม 2559 กปภ.จัดแอปพลิเคชั่น PWA1662 เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า - 22 มกราคม 2559 กปภ. พร้อมรับมือภัยแล้งในพื้นที่ จ.ปทุมธานี - 21 มกราคม 2559 กปภ. เร่งปรับปรุงระบบผลิต สาขาบ้านฉาง จ.ระยอง งบ 153 ล้านบาท - 20 มกราคม 2559 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) - 20 มกราคม 2559 กปภ.ส่งคลินิกประปาตรวจสุขภาพประปาภายในบ้าน เล็งครอบคลุมกว่า 10,000 รายใน 2 เดือน - 18 มกราคม 2559 กปภ.บางคล้ายืนยันจ่ายน้ำปกติ หลังประสบน้ำเค็มรุกหนัก - 14 มกราคม 2559 กปภ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 13 มกราคม 2559 กปภ.เคลียร์ชัดน้ำประปาปลอดภัยใช้หุงข้าวได้ - 08 มกราคม 2559 กปภ. ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติปี 59 - 07 มกราคม 2559 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เข้าอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 อธิบดีกรมอนามัย - 07 มกราคม 2559 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เข้าอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย - 07 มกราคม 2559 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เข้าอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 นายรอยล จิตรดอน - 07 มกราคม 2559 กปภ.ประกาศผลผู้ชนะโครงการยุวประปาประหยัดน้ำ - 06 มกราคม 2559 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค - 06 มกราคม 2559

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

เลื่อนขึ้นข้างบน