ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

37 ปี กปภ. มุ่งมั่นป้องกันภัยแล้งอย่างยั่งยืน - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บอร์ด กปภ. ไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี 60-64 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ.จัดประชุมผู้จัดการยุคใหม่ โปร่งใส สู้ภัยแล้ง - 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาในพื้นที่ กปภ.เขต 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. (สัญจร) ประชุมครั้งที่ 2/2559 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาในพื้นที่ กปภ.เขต 2 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ. ประกาศสาขาเสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศ กุมภา59 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ.โคราช 10 สาขายังผลิตจ่ายน้ำได้ พิมายลดแรงดันจ่ายน้ำ - 18 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ.สมุทรสาคร ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 พร้อมเปิด Lab Cluster และห้องปฏิบัติงาน SCADA - 17 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ.เปิดเว็บไซต์ต้านทุจริต รับแจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบ - 12 กุมภาพันธ์ 2559 รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำเเหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน - 11 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ. ให้ความมั่นใจ ชาวดอนเจดีย์ มีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องแน่นอน - 11 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ. จับตา 8 สาขา จังหวัดขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด - 09 กุมภาพันธ์ 2559 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) - 08 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ. ยืนยัน ยังคงให้สิทธิลดหย่อนค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกเหมือนเดิม - 05 กุมภาพันธ์ 2559
เลื่อนขึ้นข้างบน