ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน มีนาคม 2559

กปภ.พร้อมรองรับแหล่งท่องเที่ยวยันไม่ขาดน้ำช่วงสงกรานต์อย่างแน่นอน - 30 มีนาคม 2559 กปภ. ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาเพิ่มอีก 1.4 แสนราย - 29 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 - 25 มีนาคม 2559 กปภ. Kick off ปลุกพลังประชาชน ใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า - 24 มีนาคม 2559 กปภ.สู้ภัยแล้งเคียงคู่ประชาชน ร่วมพลังประหยัดน้ำทั่วประเทศ - 24 มีนาคม 2559 ผู้ว่าการ กปภ. สั่งเข้มผู้บริหารประจำพื้นที่รับมือภัยแล้ง - 18 มีนาคม 2559 กปภ.สาขาจันทบุรี มั่นใจ แล้งนี้ไม่ขาดแคลน - 18 มีนาคม 2559 บอร์ด กปภ. อนุมัติงบ 6 โครงการสู้ภัยแล้ง-สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ - 17 มีนาคม 2559 กปภ.ประสานมือกรมทางหลวงแจกน้ำช่วยผู้ประสบภัยแล้ง - 16 มีนาคม 2559 ผู้ว่าการ กปภ. อำลาตำแหน่ง ภูมิใจได้ทำงานเพื่อประชาชน - 14 มีนาคม 2559 ประกาศผล รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน - 09 มีนาคม 2559 กปภ.สมุทรสาคร ดูแลสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน ISO 14001:2004 แห่งแรก - 08 มีนาคม 2559 กปภ. เชิญชวนประหยัดน้ำ ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง - 04 มีนาคม 2559 กปภ.ช่วยภัยแล้ง แจกน้ำฟรีไปแล้วกว่า 165 ล้านลิตร - 03 มีนาคม 2559 กปภ.ปรับมาตรการสู้ภัยแล้ง ประกาศจ่ายน้ำประปาเป็นเวลา 4 สาขา - 02 มีนาคม 2559 กปภ. จับมือ 4 หน่วยงาน บรรเทาภัยแล้งทั่วประเทศ - 01 มีนาคม 2559

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

37 ปี กปภ. มุ่งมั่นป้องกันภัยแล้งอย่างยั่งยืน - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บอร์ด กปภ. ไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี 60-64 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ.จัดประชุมผู้จัดการยุคใหม่ โปร่งใส สู้ภัยแล้ง - 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาในพื้นที่ กปภ.เขต 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. (สัญจร) ประชุมครั้งที่ 2/2559 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาในพื้นที่ กปภ.เขต 2 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ. ประกาศสาขาเสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศ กุมภา59 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ.โคราช 10 สาขายังผลิตจ่ายน้ำได้ พิมายลดแรงดันจ่ายน้ำ - 18 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ.สมุทรสาคร ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 พร้อมเปิด Lab Cluster และห้องปฏิบัติงาน SCADA - 17 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ.เปิดเว็บไซต์ต้านทุจริต รับแจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบ - 12 กุมภาพันธ์ 2559 รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำเเหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน - 11 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ. ให้ความมั่นใจ ชาวดอนเจดีย์ มีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องแน่นอน - 11 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ. จับตา 8 สาขา จังหวัดขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด - 09 กุมภาพันธ์ 2559 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) - 08 กุมภาพันธ์ 2559
เลื่อนขึ้นข้างบน