ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

<< PWA Mobile Service>>  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาขอนแก่น (พ) ลงพื้นที่บริการประชาชนด้วยรถ PWA Mobile Service ณ ศาลากลาง ม. 1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความแออัดในสำนักงานฯ

<< PWA Mobile Service>> การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาขอนแก่น (พ) ลงพื้นที่บริการประชาชนด้วยรถ PWA Mobile Service ณ ศาลากลาง ม. 1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความแออัดในสำนักงานฯ

12 ธันวาคม 2560

<<กปภ.บริการเชิงรุก เติมใจให้กันถึงหน้าบ้าน>> การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาชุมแพ ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ โครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ณ หน่วยบริการคอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

<<กปภ.บริการเชิงรุก เติมใจให้กันถึงหน้าบ้าน>> การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาชุมแพ ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ โครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ณ หน่วยบริการคอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

12 ธันวาคม 2560

กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขาสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ประชุมแนวทางการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี ๒๕๖๑

กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขาสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ประชุมแนวทางการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี ๒๕๖๑

08 ธันวาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการฯ “แนวทางปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่าย และการบริการผู้ใช้น้ำ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการฯ “แนวทางปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่าย และการบริการผู้ใช้น้ำ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖

08 ธันวาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน