ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กรประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา กปภ.จำนวน 500 ขวด ให้แก่หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายเสริมพลังผู้นำเยาวชนสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของเยาวชน

กรประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา กปภ.จำนวน 500 ขวด ให้แก่หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายเสริมพลังผู้นำเยาวชนสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของเยาวชน

24 พฤศจิกายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน