ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ร่วมกับกองแผนและวิชาการ กปภ.ข.๖ ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงานปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์-ยางตลาด-กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ร่วมกับกองแผนและวิชาการ กปภ.ข.๖ ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงานปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์-ยางตลาด-กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

15 มีนาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมโดย นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดพร้อมพนักงานในสาขา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งใหญ่ใน กปภ.สาขาแม่สอด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมโดย นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดพร้อมพนักงานในสาขา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งใหญ่ใน กปภ.สาขาแม่สอด

15 มีนาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน