ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) ซักซ้อมแผนปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปภ. เพื่อให้ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปภ. สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) ซักซ้อมแผนปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปภ. เพื่อให้ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปภ. สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน

09 สิงหาคม 2560

กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด

กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด

09 สิงหาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน