ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาแม่สอด พร้อมหัวหน้างานผลิตและพนักงาน ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา และบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. โดยมี นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2560 พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ตำรวจ ทหาร ฉกร. 14 ตชด.346 นพค.33 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกิ่งกาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ฯลฯ มาร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดมณีไพรสณฑ์ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาแม่สอด พร้อมหัวหน้างานผลิตและพนักงาน ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา และบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. โดยมี นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2560 พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ตำรวจ ทหาร ฉกร. 14 ตชด.346 นพค.33 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกิ่งกาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ฯลฯ มาร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดมณีไพรสณฑ์ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

11 พฤษภาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน