ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุงนำโดยนายเปรมปีติ กันตะปีติ และพนักงานประปาพัทลุง ได้จัดกิจกรรม "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" ปีงบประมาณ 2560 บริเวณ โรงกรองน้ำนาท่อม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุงนำโดยนายเปรมปีติ กันตะปีติ และพนักงานประปาพัทลุง ได้จัดกิจกรรม "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" ปีงบประมาณ 2560 บริเวณ โรงกรองน้ำนาท่อม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

16 มิถุนายน 2560

นายชูชาติ  ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี  มอบหมายให้นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง ร่วมล้างถังตกตะกอน บริเวณ  สถานีจ่ายน้ำวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เ

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง ร่วมล้างถังตกตะกอน บริเวณ สถานีจ่ายน้ำวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เ

16 มิถุนายน 2560

นายชูชาติ  ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและพนักงาน ให้การต้อนรับพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนตำบลสนามชัย ที่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบผลิต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตน้ำประปา แก่ อปท

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและพนักงาน ให้การต้อนรับพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนตำบลสนามชัย ที่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบผลิต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตน้ำประปา แก่ อปท

16 มิถุนายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน