ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายชูชาติ  ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี หมอบหมายให้พนักงาน งานบริการเเละควบคุมน้ำสูญเสีย ออกสำรวจและล้างตะกอนในเส้นท่อ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี หมอบหมายให้พนักงาน งานบริการเเละควบคุมน้ำสูญเสีย ออกสำรวจและล้างตะกอนในเส้นท่อ

27 มิถุนายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน