ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต นายวินิจฉัย โทณะสุต และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่ม บรรจุขวดของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 200 ขวด เพื่อสนับสนุนโครงการ พัฒนาโรงเรียนชนบท โรงเรียนตชด. บ้านห้วยระพริ้ง เพื่อสร้างโรงเลี้ยงหมู โรงเลี้ยงไก่ เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับในเด็กๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต นายวินิจฉัย โทณะสุต และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่ม บรรจุขวดของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 200 ขวด เพื่อสนับสนุนโครงการ พัฒนาโรงเรียนชนบท โรงเรียนตชด. บ้านห้วยระพริ้ง เพื่อสร้างโรงเลี้ยงหมู โรงเลี้ยงไก่ เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับในเด็กๆ

22 มกราคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาโพนทอง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่หน่วยบริการเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาโพนทอง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่หน่วยบริการเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

22 มกราคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน