ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ  เสลาหอม  หัวหน้างานผลิต และพนักงาน งานผลิต ออกล้างตะกอนในเส้นท่อ ในเขตพื้นที่บริเวณสถานีจ่ายน้ำสวนแตง ให้น้ำใสสะอาดและมีคุณภาพ ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ประจำเดือน สิงหาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิต และพนักงาน งานผลิต ออกล้างตะกอนในเส้นท่อ ในเขตพื้นที่บริเวณสถานีจ่ายน้ำสวนแตง ให้น้ำใสสะอาดและมีคุณภาพ ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ประจำเดือน สิงหาคม 2560

18 สิงหาคม 2560

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง ร่วมล้างถังตกตะกอน บริเวณ สถานีจ่ายน้ำวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง ร่วมล้างถังตกตะกอน บริเวณ สถานีจ่ายน้ำวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

18 สิงหาคม 2560

กปภ.สาขาสามพราน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาสามพราน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

18 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายชนกกุล ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการการประปาสาขาน่านและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน กปภ.สาขาน่าน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายชนกกุล ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการการประปาสาขาน่านและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน กปภ.สาขาน่าน

18 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายชนกกุล ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่านและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านสวนตาลล่าง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายชนกกุล ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่านและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านสวนตาลล่าง

18 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 09.30 น.กปภ.สาขาน่าน นายโดยชนกกุล ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน มอบหมายให้นางสาวอโณทัย แก้วเมืองมาและพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 09.30 น.กปภ.สาขาน่าน นายโดยชนกกุล ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน มอบหมายให้นางสาวอโณทัย แก้วเมืองมาและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

18 สิงหาคม 2560

กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

18 สิงหาคม 2560

กปภ.ข.7 ร่วมกับ กปภ.สาขาสกลนคร ลงพื้นที่ตามโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน (เติมใจให้กัน)" .ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนคร เพื่อเยี่ยมเยียนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

กปภ.ข.7 ร่วมกับ กปภ.สาขาสกลนคร ลงพื้นที่ตามโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน (เติมใจให้กัน)" .ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนคร เพื่อเยี่ยมเยียนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

18 สิงหาคม 2560

กปภ.สาขาสะเดาร่วมปลูกดาวเรืองจำนวน 999 ต้น ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

กปภ.สาขาสะเดาร่วมปลูกดาวเรืองจำนวน 999 ต้น ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

18 สิงหาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน