ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 กปภ.สาขาแม่ริมโดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการและหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ร่วมประชุมกับนายดวงดี ปันจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่และคณะ เพื่อประสานงานเรื่องการขยายเขตจำหน่ายน้ำซึ่งได้รับงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาแหล่งน้ำจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 กปภ.สาขาแม่ริมโดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการและหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ร่วมประชุมกับนายดวงดี ปันจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่และคณะ เพื่อประสานงานเรื่องการขยายเขตจำหน่ายน้ำซึ่งได้รับงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาแหล่งน้ำจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม

17 สิงหาคม 2560

กปภ.สาขาแม่ริม โดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการมอบหมายให้พนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ วัดวิจิตรวารี(น้ำต้น) ม.1 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กปภ.สาขาแม่ริม โดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการมอบหมายให้พนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ วัดวิจิตรวารี(น้ำต้น) ม.1 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

17 สิงหาคม 2560

กปภ.สาขาแม่ริม โดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการมอบหมายให้พนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 บริเวณม.มิ่งมงคล และม.ธารทอง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กปภ.สาขาแม่ริม โดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการมอบหมายให้พนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 บริเวณม.มิ่งมงคล และม.ธารทอง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

17 สิงหาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ นำรถนิทรรศการเคลื่อนที่แบ่งปันความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา พร้อมสาธิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ นำรถนิทรรศการเคลื่อนที่แบ่งปันความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา พร้อมสาธิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

17 สิงหาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน