ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ” ประจำปีงบประมาณ 2560 (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปี 2560) ณ  โรงเรียนวัดดอนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ” ประจำปีงบประมาณ 2560 (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปี 2560) ณ โรงเรียนวัดดอนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

23 พฤษภาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน