ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และการสวนสนาม ของเหล่าทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่19  ค่ายสุรสิงหนาท เนื่องในวันกองทัพไทย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และการสวนสนาม ของเหล่าทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่19 ค่ายสุรสิงหนาท เนื่องในวันกองทัพไทย

18 มกราคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน