ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดกิจกรรมปรับปรุงห้องสุขาวัดในชนบท เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างหน่วยงานกับชุมชน โดยมอบเงินสนับสนุนฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท แก่วัดใหม่โพธิ์งาม ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดกิจกรรมปรับปรุงห้องสุขาวัดในชนบท เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างหน่วยงานกับชุมชน โดยมอบเงินสนับสนุนฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท แก่วัดใหม่โพธิ์งาม ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

16 สิงหาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน