ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1200 ขวด ให้กับมณฑลทหารบกที่ 19ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 2561

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1200 ขวด ให้กับมณฑลทหารบกที่ 19ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 2561

11 เมษายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน