ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

22 พฤษภาคม 2560

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแม่ข่ายน้ำพอง ในพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง และร่วมประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแม่ข่ายน้ำพอง ในพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง และร่วมประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น

20 พฤษภาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง  กปภ.สาขาฮอด  กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง และกปภ.สาขาร้องกวาง ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานสานสัมพันธ์การประปาสาขาในสังกัด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง กปภ.สาขาฮอด กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง และกปภ.สาขาร้องกวาง ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานสานสัมพันธ์การประปาสาขาในสังกัด

19 พฤษภาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน