ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

นายชูชาติ  ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายกฤษฎา  ตุลยนิษกะ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานลูกจ้างงานบริการฯ  ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายกฤษฎา ตุลยนิษกะ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานลูกจ้างงานบริการฯ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย

22 มิถุนายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” ครั้งที่ 4/2560 ณ ชุมชนหลังโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ  ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” ครั้งที่ 4/2560 ณ ชุมชนหลังโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

22 มิถุนายน 2560

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมฟังนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พร้อมติดตามตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตร และเข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ จ.ขอนแก่น

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมฟังนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พร้อมติดตามตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตร และเข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ จ.ขอนแก่น

22 มิถุนายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน