ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนพดล  ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2561

17 มกราคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน