ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาโพนทอง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับสถานีตำรวจภูธรร่องคำ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาโพนทอง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับสถานีตำรวจภูธรร่องคำ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

17 ตุลาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน