ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพระเมรุมาศจำลองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดจันทร์ประสิทธิ์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพระเมรุมาศจำลองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดจันทร์ประสิทธิ์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

16 ตุลาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ทั้ง 22 แห่ง เข้าร่วมงานพระราชพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ทั้ง 22 แห่ง เข้าร่วมงานพระราชพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

16 ตุลาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน