ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

15 สิงหาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

15 สิงหาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายชูชาติ  ไม้คง พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธี(ช่วงเช้า) ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุอยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายชูชาติ ไม้คง พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธี(ช่วงเช้า) ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุอยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

15 สิงหาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน