ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขากำแพงเพชร บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งประปา พร้อมขอติดตั้งประปาใหม่ (นอกสถานที่) ณ วัดแก้วสุริฉายด์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

กปภ.สาขากำแพงเพชร บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งประปา พร้อมขอติดตั้งประปาใหม่ (นอกสถานที่) ณ วัดแก้วสุริฉายด์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

20 เมษายน 2560

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา  ๑๓.๐๐ น. นางอรวรรณ  รัตนจักร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอจุน  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  และได้สนับสนุนดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๒๐๐ ขวด

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอรวรรณ รัตนจักร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอจุน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา และได้สนับสนุนดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๒๐๐ ขวด

20 เมษายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน