ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาวัฒนานครมอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 200 ขวด ให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 13 เพื่อใช้แจกจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

กปภ.สาขาวัฒนานครมอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 200 ขวด ให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 13 เพื่อใช้แจกจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

16 มีนาคม 2560

กปภ.ข.4 ร่วมกับ กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังชี้แจงและแสดงความคิดเห็นโครงการ “การขอใช้น้ำและก่อสร้างฝายชั่วคราวบริเวณคลองพัง” ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

กปภ.ข.4 ร่วมกับ กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังชี้แจงและแสดงความคิดเห็นโครงการ “การขอใช้น้ำและก่อสร้างฝายชั่วคราวบริเวณคลองพัง” ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

16 มีนาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน