ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค  นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 โหล ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 500 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระรครศรีอยุธยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 โหล ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 500 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระรครศรีอยุธยา

15 ตุลาคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน