ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีลงนามส่ง-รับมอบการโอนกิจการประปาเทศบาลตำบลพระยืน อำเภอพระยืน มาบริหารงานโดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีลงนามส่ง-รับมอบการโอนกิจการประปาเทศบาลตำบลพระยืน อำเภอพระยืน มาบริหารงานโดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

19 เมษายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน