ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ออกหน่อยบริการเคลื่อนที่ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560" ร่วมกับทางอำเภอบ้านไผ่ และหน่วยงานราชการ ณ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ออกหน่อยบริการเคลื่อนที่ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560" ร่วมกับทางอำเภอบ้านไผ่ และหน่วยงานราชการ ณ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

17 พฤษภาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันล้างถังน้ำใสจำนวน 2 ถัง ขนาดถังน้ำใสถังละ 1,000 ลบ.ซม. ของหน่วยบริการช้างแรก  ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  ตามแผนการล้างถังน้ำใส  ประจำปีงบประมาณ 2560   ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันล้างถังน้ำใสจำนวน 2 ถัง ขนาดถังน้ำใสถังละ 1,000 ลบ.ซม. ของหน่วยบริการช้างแรก ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนการล้างถังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP

16 พฤษภาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน