ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

นายชูชาติ ไม้คง ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงาน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9

นายชูชาติ ไม้คง ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงาน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9

16 ตุลาคม 2560

ผู้จัดการพลวัฒน์ บุญสุทธิและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตครบ1 ปี

ผู้จัดการพลวัฒน์ บุญสุทธิและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตครบ1 ปี

16 ตุลาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

13 ตุลาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร(ถวายภัตตาหารเช้า)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ  1 ปี ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ วัดดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร(ถวายภัตตาหารเช้า)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ วัดดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

13 ตุลาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมโดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการพร้อมหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยรับชำระค่าติดตั้งนอกสถานที่ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรหนองหาร ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการเอื้อความสะดวกและปฏิบัติงานตามแผนเพิ่มผู้ใช้น้ำของกปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมโดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการพร้อมหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยรับชำระค่าติดตั้งนอกสถานที่ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรหนองหาร ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการเอื้อความสะดวกและปฏิบัติงานตามแผนเพิ่มผู้ใช้น้ำของกปภ.

12 ตุลาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน