ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ร่วมกับเทศบาลตำบลพระลับจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติและโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดพร้อมปล่อยพันธ์ปลาและปลูกต้นไม้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ร่วมกับเทศบาลตำบลพระลับจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติและโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดพร้อมปล่อยพันธ์ปลาและปลูกต้นไม้

13 มีนาคม 2555

เลื่อนขึ้นข้างบน