ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาสกลนคร ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายไกรราศ แก้วดี) ผู้จัดการ กฟภ.จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุงสกลนคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสกลนคร ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556

กปภ.สาขาสกลนคร ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายไกรราศ แก้วดี) ผู้จัดการ กฟภ.จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุงสกลนคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสกลนคร ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556

29 มกราคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน