ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ หนง. เข้าร่วมพิธี “วันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ในวันที่  4  มกราคม  2556

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ หนง. เข้าร่วมพิธี “วันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ในวันที่ 4 มกราคม 2556

07 มกราคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน