ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเ ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเ ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง

06 ธันวาคม 2555

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง สนับสนุนน้ำดื่ม โครงการปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง สนับสนุนน้ำดื่ม โครงการปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

04 ธันวาคม 2555

เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายชนกกุล  ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน นำพนักงาน  และลูกจ้างในสังกัด ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน นำพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

04 ธันวาคม 2555

เลื่อนขึ้นข้างบน