ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ เข้ารับฝังการบรรยายในหัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของกปภ.ข.4 พร้อมเยี่ยมชมระบบผลิต ของกปภ.สาขาสุราษฏร์ธานี

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ เข้ารับฝังการบรรยายในหัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของกปภ.ข.4 พร้อมเยี่ยมชมระบบผลิต ของกปภ.สาขาสุราษฏร์ธานี

03 กันยายน 2553

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในวันพุธ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในวันพุธ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

17 สิงหาคม 2553

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเนินสันติ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเนินสันติ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

17 สิงหาคม 2553

เลื่อนขึ้นข้างบน