ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขามุกดาหาร ขับเคลื่อน "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่เทศบาลตำบลมุก จ.มุกดาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพแกประชาชน

กปภ.สาขามุกดาหาร ขับเคลื่อน "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่เทศบาลตำบลมุก จ.มุกดาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพแกประชาชน

18 มิถุนายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน