ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ (กรค.) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะ พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมนี้ได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2560

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ (กรค.) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะ พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมนี้ได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2560

12 ตุลาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา ผู้ช่วยผู้จัดการกาประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิต และพนักงานผลิตออกล้างตะกอนในเส้นท่อ ในเขตพื้นที่บริเวณ ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา ผู้ช่วยผู้จัดการกาประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิต และพนักงานผลิตออกล้างตะกอนในเส้นท่อ ในเขตพื้นที่บริเวณ ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

12 ตุลาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน