ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

ทีมเทคนิคโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) กลุ่ม ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินความก้าวหน้าโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๐

ทีมเทคนิคโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) กลุ่ม ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินความก้าวหน้าโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๐

10 สิงหาคม 2560

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบต้นไม้ มอบรถเข็น(วีลแชร์) อุปกรณ์กีฬา ให้กับผู้แทนกำลังพล สถานศึกษา พร้อมได้ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,000 ขวด

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบต้นไม้ มอบรถเข็น(วีลแชร์) อุปกรณ์กีฬา ให้กับผู้แทนกำลังพล สถานศึกษา พร้อมได้ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,000 ขวด

10 สิงหาคม 2560

นายชูชาติ  ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โครงการก่อสร้าง Mobile Plant สถานีผลิตน้ำกระจัน ในพื้นที่ กปภ.สาขาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โครงการก่อสร้าง Mobile Plant สถานีผลิตน้ำกระจัน ในพื้นที่ กปภ.สาขาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

10 สิงหาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน