ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

เติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เอาใจใส่ดูแลผู้ใช้น้ำแบบเคาะประตูบ้าน  พร้อมให้บริการแบบประทับใจในการรับคำร้องและติดตั้งแล้วเสร็จภายในวันเดียว

เติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เอาใจใส่ดูแลผู้ใช้น้ำแบบเคาะประตูบ้าน พร้อมให้บริการแบบประทับใจในการรับคำร้องและติดตั้งแล้วเสร็จภายในวันเดียว

21 มีนาคม 2554

กปภ.สาขาบ้านนาสาร ส่งมอบรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชน นอกเขตพื้นที่ให้บริการ  ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร

กปภ.สาขาบ้านนาสาร ส่งมอบรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชน นอกเขตพื้นที่ให้บริการ ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร

11 มีนาคม 2554

เลื่อนขึ้นข้างบน