ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ประกาศขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อให้โครงการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ  ช่วง กม.3+260-กม.5+405 ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ประกาศขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อให้โครงการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ช่วง กม.3+260-กม.5+405 ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

06 ธันวาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน