ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (PRV) และแก้ไขงานจุดประสานท่อบริเวณเชิงสะพานฟ้าคลอง 1 (ธัญบุรี) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559  ตั้งแต่เวลา22.00 – 04.00 น.

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (PRV) และแก้ไขงานจุดประสานท่อบริเวณเชิงสะพานฟ้าคลอง 1 (ธัญบุรี) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา22.00 – 04.00 น.

09 ธันวาคม 2559

เลื่อนขึ้นข้างบน