ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GRP ขนาด ๑,๐๐๐ มม.เนื่องจากเกิดเหตุท่อแตกบริเวณถนนเลียบคลอง ๑๓ อ.ธัญบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น.

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GRP ขนาด ๑,๐๐๐ มม.เนื่องจากเกิดเหตุท่อแตกบริเวณถนนเลียบคลอง ๑๓ อ.ธัญบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น.

29 สิงหาคม 2556

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อเนื่องจากเกิดเหตุท่อแตกบริเวณหน้า บริษัทเอเบิล ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๔.๔๐ น.

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อเนื่องจากเกิดเหตุท่อแตกบริเวณหน้า บริษัทเอเบิล ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๔.๔๐ น.

28 สิงหาคม 2556

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อเนื่องจากท่อแตกบริเวณมบ.กฤษดานคร ๒๙ - โรงงานยางบริดสโตน ถ.พหลโยธินขาเข้า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อเนื่องจากท่อแตกบริเวณมบ.กฤษดานคร ๒๙ - โรงงานยางบริดสโตน ถ.พหลโยธินขาเข้า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

26 สิงหาคม 2556

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อเนื่องจากท่อแตกบริเวณภายในหมู่บ้านภัสสร ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จเวลาประมาณ ๑๕.๒๐ น.

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อเนื่องจากท่อแตกบริเวณภายในหมู่บ้านภัสสร ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จเวลาประมาณ ๑๕.๒๐ น.

23 สิงหาคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน