กปภ.ตามสอบข้อร้องเรียนทุจริตทุกกรณี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ตามสอบข้อร้องเรียนทุจริตทุกกรณี

กปภ.ตามสอบข้อร้องเรียนทุจริตทุกกรณี

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ย้ำไม่ได้เพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชั่นโครงการต่าง ๆ เร่งติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงโทษผู้กระทำผิดทุกกรณีอย่างเด็ดขาด พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักอัยการสูงสุดร่วมตรวจสอบพิสูจน์ความโปร่งใสสร้างความเป็นธรรมให้ทุกฝ่าย

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา6 เดือนที่เข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ.ได้ปลูกฝังและเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนทำหน้าที่บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้วางระบบกำกับติดตามเชิงรุก ตรวจสอบการทำงานในแต่ละกระบวนการอย่างรัดกุมและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ของ กปภ. ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอน สำหรับกรณีที่นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้แถลงข่าวกล่าวหา กปภ.ว่ามีการทุจริตในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมานั้น กปภ.ขอยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น โดยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามกระบวนการอย่างละเอียด สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตในบางโครงการสามารถหาบทสรุปและได้มีบทลงโทษผู้กระทำผิดแล้ว เช่น โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปราณบุรี-หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กปภ. ได้ลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ทั้งให้ออก ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์ และว่ากล่าวตักเตือน อีกทั้งได้ขอความอนุเคราะห์จากนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา เข้าร่วมตรวจสอบข้อร้องเรียนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและเพิ่มความเชื่อมั่นให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตของ กปภ. ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน