กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

                ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อทำการตัดประสานท่อเมน S ขนาด ๔๐๐ มม. บริเวณตรงข้ามซอยนาเกลือ ๑๖/๒ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในบริเวณพื้นที่สูง ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.ถึง ๒๔.๐๐ น.ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือไม่ไหล ดังนี้

๑.ถนนพัทยา – นาเกลือ ตั้งแต่ ซอย ๑๖ ถึง โค้งโลมา (ฝั่งเลขคู่)

๒.ซอยโพธิสารฝั่งเลขคี่

๓.ถนนพัทยาเหนือฝั่งขวา

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

                  ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน