การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. และวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 14.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. และวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 14.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. และวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 14.00 น.

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา แจ้งประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. และวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 14.00 น. เพื่อทำการปลดสายไฟฟ้าชั่วคราวจากหม้อแปลงบริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านนา ส่งผลให้บางพื้นที่ในอ.บ้านนา จ.นครนายก มีแรงดันน้ำลดลง หรือบางพื้นที่น้ำประปาไม่ไหลเลย

      ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเปิดจ่ายน้ำก่อนเวลาดังกล่าว

      ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา โทรศัพท์ 0-3738-1838หรือ call center 1662

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน