ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 15 มี.ค. 60 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 15 มี.ค. 60

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 15 มี.ค. 60

 

 

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

---------------------------------------------------

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. สืบเนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำ บริเวณสถานีสูบจ่ายน้ำหนองกะขะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งส่งผลให้ น้ำไหลอ่อน - น้ำไม่ไหล บริเวณพื้นที่ ตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ ๑ , หมู่ ๗ (บ้านมาบสามเกลียว) ตำบลบ้านเก่า (บางส่วน) และ ตำบลสำนักบก (บางส่วน) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

      ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณจัดหาภาชนะกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาชลบุรี () จะดำเนินการจ่ายน้ำทันทีเมื่อ กปภ.สาขาพนัสนิคม ซ่อมท่อแล้วเสร็จ และอาจพบน้ำมีสีหรือขุ่นในระยะแรกของการใช้น้ำ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จะแก้ไขด้วยการระบายตะกอนตามหัวดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

 

        จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน