ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 15 มี.ค. 60 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 15 มี.ค. 60

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 15 มี.ค. 60

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

---------------------------------------------------

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ นสืบเนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) เพื่อดำเนินการปรับปรุงท่อส่งน้ำ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3144 ซึ่งส่งผลให้ น้ำไหลอ่อน น้ำไม่ไหล บริเวณพื้นที่ ตำบลเหมือง พิกัดข้ามทางรถไฟ จนถึงหมู่บ้านมณีรินทร์วิลเลจ หนองมน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

      ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณจัดหาภาชนะกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาชลบุรี (จะกำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการซ่อมท่อให้แล้วเสร็จและจ่ายน้ำโดยเร็วที่สุด และอาจพบน้ำมีสีหรือขุ่นในระยะแรกของการใช้น้ำ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษจะแก้ไขด้วยการระบายตะกอนตามหัวดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

 

        จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖

เลื่อนขึ้นข้างบน