กิจกรรม Big Clearning Day กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กิจกรรม Big Clearning Day กปภ.สาขาวิเชียรบุรี

กิจกรรม Big Clearning Day กปภ.สาขาวิเชียรบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี นำทีมโดย นายวิโชติ  ศรีทับทิม  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี พร้อมพนักงานในสาขา จัดกิจกรรม Big Clearning Day ทำความสะอาดบริเวณ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี เมื่อวันพุธ  ที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อให้เกิด เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน  ถูกสุขลักษณะ  บรรยากาศที่น่าทำงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน