กปภ.สาขากบินทร์บุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากบินทร์บุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

กปภ.สาขากบินทร์บุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

ด้วยในวันที่ 17  มีนาคม 2560 กปภ.สาขากบินทร์บุรี โดย ว่าที่ ร.ต.จตุวัฒน์  คุณดิลกเนติ หัวหน้างานอำนวยการ นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 50 โหล มอบให้กับวัดอินทร์ประชาราษฎร์ (วังหวาย) เพื่อใช้ในการจัดงานประจำปี 2560 

เลื่อนขึ้นข้างบน