กปภ.สาขาผักไห่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาผักไห่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า

กปภ.สาขาผักไห่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า

              เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ จัดกิจกรรมเติมใจให้ักัน ครั้งที่ 1/2560 เพื่อออกเยี่ยมเยียนพบปะลูกค้าผู้ใช้น้ำและสอบถามความพึงพอใจในการใช้น้ำประปา พร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปา รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ รวมถึงแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคและการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและถูกวิธี ณ บริเวณหมู่ 5 และ หมู่ 6 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยูธยา

............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน