ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาสระแก้วมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิตน้ำสระแก้ว-สระขวัญ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ทำให้น้ำไม่ไหลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว,ศูนย์ราชการ ต.ท่าเกษม และ อำเภอเขาฉกรรจ์

เลื่อนขึ้นข้างบน