ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมน

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการประสานท่อเมนเก่า กับท่อเมนใหม่ งานย้ายแนวท่อประปาที่ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแม่โจ้ (รวมสะพานแม่น้ำปิง) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในวันอังคาร ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้
 
- ถ.วังสิงห์คำ , ถ.รัตนโกสินทร์ , ถ.คชสาร , ถ.ท่าแพ
 
- ถ.เจริญประเทศ , ถ.วิชยานนท์ , ถ.ช้างม่อย , ถ.ราชวงศ์
 
- ถ.เมืองสมุทร , ถ.ลอยเคราะห์ , ถ.ข่วงเมรุ , ถ.ท้ายวัง
 
- ตลาดเมืองใหม่ , ตลาดวโรรส(กาดหลวง) , ตลาดดอกไม้ 
 
- ตลาดไนท์บาร์ซ่า ต.ช้างม่อย ต.ช้างคลาน , ถ.อัษฎาธร
 
- ทางเข้าตลาดคำเที่ยง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง , ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๑-๙
 
- ถ.ราษฎร์อุทิศ , ถ.เจริญเมือง , ถ.บำรุงราษฎร์ , ถ.แก้วนวรัตน์ 
 
- ถ.ทุ่งโฮเต็ล , ถ.ตรัสวงศ์ , ถ.เชตุพน , ถ.สันนาลุง
 
- ถ.กองทราย , ถ.เสนานิคม , ถ.เทวีอุทิศ , ถ.มนตรี
 
- ถ.ธนุษย์พงษ์ , ถ.หนองกระทง , ถ. วัดหนองป่าครั่ง
 
- ถ.เลียบน้ำปิง , ถ.วงแหวนรอบกลาง , หมู่บ้านเคหะหนองหอย
 
- ตลาดหนองหอย , สามแยกขนส่งหนองหอย , ชุมชนใจแก้ว
 
- ถ.เชียงใหม่-ลำพูน , ถ.เกาะกลาง , ถ.มหิดล(สถานีตำรวจภูธรภาค ๕ ต.หนองหอย)
 
- ถ.เส้นเวียงกุมกาม , ถ.เลียบทางรถไฟ ,วัดเจดีย์เหลี่ยม
 
- บ้านป่าเปอะ , ต.ท่าวังตาล อ.สารภี                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นน้ำบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำติดตั้งถังสำรองน้ำไว้ใช้ใน กรณีฉุกเฉินหรือในกรณีวิกฤตภัยแล้งด้วย จะขอบคุณยิ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๕๓๒๓ - ๓๔๗๙ ต่อ ๑๑๖ , ๐๙ – ๒๒๒๔ - ๕๔๗๐

เลื่อนขึ้นข้างบน