การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดกิจกรรมแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเต่า ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดกิจกรรมแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเต่า ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดกิจกรรมแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเต่า ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 06.30 น. จังหวัดสตูล โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเต่า ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในกิจกรรมครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดกับผู้ร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัดสตูล ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เลื่อนขึ้นข้างบน