กปภ.สาขาสมุทรสาคร ล้างถังตกตะกอน การตามแผนงานโครงการน้ำสะอาด WSP ประจำปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ล้างถังตกตะกอน การตามแผนงานโครงการน้ำสะอาด WSP ประจำปี 2560

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ล้างถังตกตะกอน การตามแผนงานโครงการน้ำสะอาด WSP ประจำปี 2560

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอน การตามแผนงานโครงการน้ำสะอาด WSP ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิต และจ่ายน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 มีนาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน