การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว  ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560  เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จะต้องดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ งานติดตั้งและวางท่อประปา มาตรวัดน้ำขนาด 4" ( 100 มม.) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ในโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  จึงมีความจำเป็นต้องทำการหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนดังกล่าว ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. –  13.00 น. ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ำบริเวณ สี่แยกวัดพยัคฆภูมิวราราม ถึง บริเวณสี่แยกธนาคารออมสิน (ทางเข้าตลาดสดเทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย)  มีน้ำไหลอ่อน – ไม่ไหล โดยเฉพาะเขตพื้นที่สูงและพื้นที่ปลายเส้นท่อ

                  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ พร้อมจะเร่งดำเนินการตัดประสานท่อเมนและทำการจ่ายน้ำโดยเร็ว เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และหากผู้ใช้บริการน้ำประปามีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 4379 –1566 หรือ PWA CALL CENTER 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน