กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่  จะดำเนินการตัดประสานท่อน้ำดิบของโรงสูบน้ำแรงต่ำ 2 เพื่อติดตั้งประตูน้ำแยกระบบระหว่างโรงกรองน้ำขนาด 4000 ลบ.ม./ชม. และ โรงกรองน้ำโมบายแพลนท์  ในวันพุธ ที่ 5 เมษายน  2560 เวลา 09.00 น. -  18.00 น.  โดยทำการหยุดระบบผลิตของโรงกรองน้ำดังกล่าวชั่วคราว  ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่สูบส่งมาให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาได้ลดลง

                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดแรงดันในการสูบจ่ายน้ำประปา  ทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในวันพุธ ที่ 5  เมษายน  2560 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 20.00 น. ในพื้นที่  ดังนี้

 

-          พื้นที่เทศบาลนครสงขลา ทั้งหมด

-          ถนนกาญจนวนิช ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ ห้าแยกน้ำกระจาย ถึง สามแยกสำโรง รวมซอยแยกทั้งหมด

-          ถนนสงขลา-นาทวี ทั้งสองฝั่ง รวมซอยแยกทั้งหมด

 

                     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ  โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  0-7455-0693-5 หรือ PWA Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน