กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

� � � � ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากต้องทำการตัดประสานท่อ เพื่อย้ายแนวเนื่องจากกีดขวางทางระบายน้ำ ถนนทางหลวงหมาย0044200 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา บริเวณใกล้เคียงโรงงาน ท็อปโกลฟ�ในวันอังคาร ที่4 เมษายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00-18.00น. ดังนั้น จะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล บริเวณเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม ถนนกาญจนวนิช(ด้านขวาและซ้ายทาง )ตั้งแต่หน้าค่ายธนพัฒน์ ค่ายต.ช.ด. ที่436 ถึงด่านพรมแดนถาวร (ไทย/มาเลเซีย) ตาม วัน เวลา และเขตพื้นที่ดังกล่าว� ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาพื้นที่บริเวณดังกล่าว สำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาที่ระบุ ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ต้องขออภัยมา ณที่นี้ด้วย และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.074-411057 หรือ PWA Callcenter 1662 เพื่อโปรดอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน