กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันที่ 5เมษายน2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-13.00 น.  เนื่องจากจะดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ารองรับการใช้งานระบบไฟฟ้าโครงการปรับปรุงระบบประปา หน่วยบริการเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหลในบริเวณดังนี้
1. พื้นที่ ต.หนองเต่า

2. พื้นที่ ต.มหาโพธิ์

3. พื้นที่ ต.เก้าเลี้ยว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบทำการเปิดจ่ายน้ำตามปกติในทันที และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่
บริษัทประปานครสวรรค์ โทร 056-256-690
กปภ.สาขานครสวรรค์ โทร 056-255-456 

เลื่อนขึ้นข้างบน