กปภ.สาขารังสิตแจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ บริเวณถนนซ่อมสร้างก่อนถึงแยกปู่โพธิ์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี ในวันพุธที่ 5 เม.ย.60 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขารังสิตแจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ บริเวณถนนซ่อมสร้างก่อนถึงแยกปู่โพธิ์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี ในวันพุธที่ 5 เม.ย.60 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น.

กปภ.สาขารังสิตแจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ บริเวณถนนซ่อมสร้างก่อนถึงแยกปู่โพธิ์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี ในวันพุธที่ 5 เม.ย.60 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น.

กปภ.สาขารังสิตแจ้งปิดน้ำซ่อมท่อขนาด 500 มม.บริเวณถนนซ่อมสร้างก่อนถึงแยกปู่โพธิ์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี ในวันพุธที่ 5 เม.ย.60 ตั้งแต่เวลา 13.00 –17.00 น.  ส่งผลให้น้ำไม่ไหลพื้นที่ตั้งแต่คลองประปา ถนนซ่อมสร้าง ถึงตำบลบ้านใหม่ทั้งหมด  

เลื่อนขึ้นข้างบน