ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00-14.00 น. เพื่อดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าภายใน สถานีสูบจ่ายน้ำเคหะชุมชน (เสม็ด) จึงมีผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหลชั่วคราวในพื้นที่ เทศบาลเมืองชลบุรี ได้แก่ ถนนโรงพยาบาลเก่า, ถนนพาสเภตรา และถนนวชิรปราการ, เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ถนนพระยาสัจจา และเทศบาลตำบลเสม็ด ทั่วพื้นที่ รายละเอียดตามภาพแนบ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณค่ะ

เลื่อนขึ้นข้างบน