กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากต้องทำการตัดประสานท่อส่งน้ำไปยัง ต.ปาดังเบซาร์ ขนาด500มม. เพื่อย้ายแนวเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนทางหลวงหมาย4 กม.ที่1296+092 หน้าปั้มเซลล์สะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลาในวันจันทร์ ที10 เมษายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 08.30-18.00น.หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้น จะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล บริเวณเขตพื้นที่ของเมืองปาดังเบซาร์ทั้งหมดตาม วัน เวลา และเขตพื้นที่ดังกล่าว� ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาพื้นที่บริเวณดังกล่าว สำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาที่ระบุ ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ต้องขออภัยมา ณที่นี้ด้วย และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.074-411057 หรือ PWA Callcenter 1662 เพื่อโปรดอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน